""

Vores Klimaplan

Den grønne omstilling kræver en fælles indsats. I Rebild Kommune har vi lavet en klimaplan sammen, så derfor kalder vi forslaget 'Vores Klimaplan'.

'Vores Klimaplan' blev vedtaget i byrådet den 25. maj 2023 og har fået et stempel fra C40 og CONCITO for at leve op til international best practice. 

Du finder den politiske sagsfremstilling sammen med forslaget som pkt. 67 her på rebild.dk.

Rebild Kommune har deltaget i det nationale DK2020 projekt 'Klimaplaner for hele Danmark'. Du kan læse mere om det nationale DK2020 projekt her.

Sammen om en klimavenlig fremtid

Klimaplanen er første skridt på vejen til både at blive klimaneutrale, ved at reducere udledningen af drivhusgasser til nettonul frem mod 2050 og samtidig blive klimarobuste, ved at tilpasse os klimaforandringerne. Den er handlingsorienteret og omfatter hele kommunens geografiske område.

For at gøre Vores Klimaplan til virkelighed, så skal både borgere, foreninger og erhverv være med til at sætte handlinger i gang og finde endnu flere gode løsninger til et godt klimavenligt liv. 

Klimaplanen er inddelt i følgende fem temaer: Læring og Levevis, Natur, Skov og Landbrug, Energi og Mobilitet, Cirkulær Økonomi samt Klimatilpasning. Du kan læse nærmere om de respektive temaer nedenfor.

DK2020

Rebild Kommune blev i oktober 2021 officielt optaget i den sidste runde af det nationale DK2020 projekt 'Klimaplaner for hele Danmark'. Deltagelsen betyder, at der skal ske et markant gearskifte i klimaindsatsen for at kunne leve op til Parisaftalen, og dermed anskueliggøre hvordan vi bliver klimaneutrale samt opnår klimarobusthed i 2050.

Vores Klimaplan udarbejdes indenfor rammerne af C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) og kommer til at indeholde indsatser for både klimatilpasning og reduktion af drivhusgasser. Den vil omfatte alle sektorer inden for Rebild Kommunes geografiske område. Derudover har inddragelse og partnerskaber et særligt fokus.

Forud for DK2020 deltog Rebild Kommune i DN's klimakommuneaftale. Her blev der hvert år udarbejdet et drivhusgasregnskab i perioden fra 2008 til 2019. Drivhusgasregnskaberne kan findes her.

Derudover bygger klimaplanen ovenpå Rebild Kommunes arbejde med verdensmål. Du kan læse mere om hvordan Rebild kommune har arbejdet med verdensmål gennem Verdensmålsudvalget her.

Vores Klimaplan