""

Hvad er Klima Rebild?

Klima Rebild, er der, hvor vi mødes, for at favne alt det der sker på klimaområdet i Rebild Kommune. Klima Rebild er med til at sætte skub i klimatiltag og -arrangementer, både i løbet af året og særligt i klimaugerne, hvor der sættes ekstra spot på klimadagsordenen med et tætpakket program.

HVORFOR?
Klimaområdet kan for mange virke overvældende komplekst. Formålet med Klima Rebild er at gøre klimaområdet håndgribeligt og vise forskellige tilgange til klimahandling. Ved at lade de 1.000 blomster blomstre, er der plads til at alle kan finde en vej til at gøre noget. Om det er at bygge kvashegn eller give andre muligheden for at se og høre om hvordan det er at skifte til en elbil. Det er bedre at alle gør ’det de kan’ for klimaet fremfor at kun få gør det helt perfekt. Det handler ikke om enten eller, men både og.

HVORDAN?
I løbet af året afholdes der stormøder, hvor alle er velkomne. Her er vi sammen i et fællesskab, hvor vi planlægger klimaarrangementer og -tiltag. Det er på stormøderne beslutningskraften i Klima Rebild findes og dem der møder op, har en stemme. 

Det der kendetegner Klima Rebild er, at initiativerne er meget bredt funderet. Os der mødes, er ildsjæle, fra foreninger, virksomheder, organisationer, institutioner, styrelser og kommunen. Alle klimaarrangementer er velkomne, intet dømmes ude – det vigtigste er, at nogen tager ejerskab for de arrangementer og tiltag der foreslås, og sørger for at føre dem ud i livet.

Klima tænkes i en bred miljømæssig kontekst, hvor der er plads til at favne den brede bæredygtighed uden et strengt fokus på drivhusgasser eller klimatilpasning. Der er dermed stor frihed til hvordan. Det kan være alt fra debatarrangementer til upcycling af genbrugstøj eller sankning af mad i skoven.

Der er plads til klimaarrangementer hele året, men i de årligt tilbagevendende klimauger, sætter vi ekstra fokus på klimaet med et altid varieret og tætpakket program.

Kommunikation om klimatiltag og -arrangementer foregår primært på klimarebild.dk, Facebook og i lokale magasiner.